Neşe Ceylan Zengin

Neşe Ceylan Zengin


Afet durumunda beslenme

01 Mart 2023 - 13:03

- Afetler, gıda ve beslenme durumunu nasıl etkiler?
 
- Tüm afetler, etkilenen nüfusun beslenme durumu üzerinde kritik bir etkiye sahip olacak kadar şiddetli gıda kıtlığına neden olmaz. Gıda ve beslenme sorunlarının doğası; afetin türüne, süresine ve etkilenen alanın büyüklüğü ile afet öncesi nüfusun
beslenme durumuna bağlıdır.
 
Depremlerin genellikle uzun vadeli gıda kaynakları üzerinde çok az etkisi vardır. Buna karşılık, kasırgalar, seller ve tsunamiler ekinleri tahrip ederek, çiftlik hayvanlarını ve evcil hayvanları öldürerek ve depolanmış yiyecekleri yok ederek gıdanın mevcudiyetini doğrudan etkiler.
 
- Gıda yardımının amacı nedir?
 
- Afetten etkilenen nüfusta yetersiz beslenmeyi önlemek. Ancak afet öncesinde var olan veya akut hâle gelen ve yardım operasyonları sırasında belirginleşecek olan yetersiz beslenme vakalarının tedavi ve planlanması gerekmektedir.
 
- Etkin bir gıda yardım programı için izlenecek adımlar nelerdir?
 
- Mevcut yiyecek miktarını tahmin etmek gerekir. Etkilenen nüfusun beslenme ihtiyaçlarını hesaplamak da önemlidir. Nüfusun özelliklerine ve afetin tahmini etki süresine göre gıda oranlarını belirlemek gerekir.
 
- Afetler sırasında gıda yardımı programının öncelikleri nelerdir?
 
- Tecrit edilmiş topluluklar, hastaneler, mülteci kampları ve kurtarma ekipleri ile yardım personeli arasında olduğu gibi, ihtiyacın acil olduğu veya öyle göründüğü durumlarda derhal gıda sağlamak gerekir.
 
Demografik özelliklerini dikkate alarak, etkilenen nüfusun gıda gereksinimlerine ilişkin bir ön tahmin yapmak lazım. Gıda stokları (ülkenin başka yerlerindeki gıda stokları, gıda yardım kuruluşları, vb.) nakliye, depolama ve dağıtımı tanımlama
gibi...
 
Alınan yerel olarak mevcut yiyecek ve malzemelerin güvenliğiyle uygunluğunu sağlamak, gıda ve beslenme durumunu yakından takip etmek gerekir. Böylece gıda tedariki değişen koşullara göre değiştirilebilir.
 
- Afetzedelerin koşulları göz önüne alındığında uygun bir beslenmeyi nasıl sağlayabiliriz?

 
- Acil bir önlem olarak, yüksek beslenme riski altında olan veya öyle görünen herhangi bir nüfus grubuna haftada kişi başına 3 veya 4 kg. gıda sağlanmalı. Bu aşamada önemli olan dengeli bir beslenme olmasa bile yeterli miktarda enerji sağlamak gerekir.
 
Kısa bir süre için günlük 1700 Kcal, beslenme durumunun ciddi şekilde bozulmasını ve açlığı önleyecektir. Çok uzun süre aç kalmışlar içinse günlük alması gereken enerjinin 4'te birini güne yayarak vermek önemlidir.
 
- Oranlar hazırlanırken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
 
- Yiyecek oranlaması mümkün olduğu kadar basit olmalıdır... Temel bir besin (örneğin pirinç, mısır, buğday unu), konsantre bir enerji kaynağı (sıvı veya başka bir yağ) ve konsantre bir protein kaynağı (örneğin kurutulmuş veya konserve balık ya da konserve et) olmalıdır. Kurutulmuş sebzeler mükemmel bir protein kaynağı olmasına rağmen, pişirme zorluklarını hesaba katmak gerekir.
 
Temel oranla birlikte, savunmasız grupların (5 yaşın altındaki çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ve yetersiz beslenen kişiler) bir ek gıda takviyeleri almaları gerekir.
 
Afetin hasat, hayvancılık ve çevresel faktörler üzerindeki etkisinin (deprem, barajlar, toprak kaymaları, çığlar, volkanik kül yağışları, vb.) dikkate alınması gerekir. Etkilenen nüfusun yaklaşık sayısı ve bileşimi önemlidir Mağdurlar barınaklarda, çadırlarda yemeklerini pişiremeyecek durumdaysa, yiyeceklerin önceden pişirilmiş olarak dağıtılması gerekir.
 
Ham (kuru) -tercihen aile tarafından- belirli bir süre boyunca (örneğin bir hafta boyunca) verilmelidir. Yaklaşık 1700 Kcal sağlayan bir gıda menüsünün bileşimi:
Temel tahıl (ör. pirinç) 400g
Bir yağ (örneğin sıvı yağ) 15g
Protein açısından zengin yiyecekler (örn. konserve balık) 45g.
 
Son olarak; öncelikli faaliyetlerde ulusal ve yerel makamlarla iş birliği yapın. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmayı ya da bir koordinasyon grubu oluşturmaya çalışın. Tedarik kaynaklarını tanımlayın ve deneyimli personel sağlayın.

YORUMLAR

  • 0 Yorum